Luca System

Course Price

Course length

Giao tiếp thực tế

Instructor

Coach, chỉnh âm

Từ - Cụm - Câu

About the course

Liên hệ đến chúng tôi

HamaVillage, xã Đắk Nia, Tp. Gia Nghĩa, Đắk Nông

0964 26 46 70 (Mr. Lộc)

​Info@leaderTalks.com

©2020 by LeaderTalks