Let's be Friends

Course Price

Course length

Nghe và Nói thực tế trong đời sống

Instructor

Luca System

Thực tế giao tiếp

About the course

Học Phim

Liên hệ đến chúng tôi

HamaVillage, xã Đắk Nia, Tp. Gia Nghĩa, Đắk Nông

0964 26 46 70 (Mr. Lộc)

​Info@leaderTalks.com

©2020 by LeaderTalks