Clear Spaeking

Course Price

Course length

Phát âm chính xác

Instructor

17 ngày phương pháp học và 40 buổi coach về âm từ, cụm

Âm - Từ

About the course

Khoá Líu lưỡi

Liên hệ đến chúng tôi

HamaVillage, xã Đắk Nia, Tp. Gia Nghĩa, Đắk Nông

0964 26 46 70 (Mr. Lộc)

​Info@leaderTalks.com

©2020 by LeaderTalks